موضوع : قفل رمز دیجیتال ( ساده )


توضیحات :در این پروژه که از نوع دانشجویی و آموزشی هست هدف راه اندازی نمایشگر کریستال مایع (LCD ) ، کی پد 4*4  کار با میکروکنترلر AVR می باشد ، نوع کار بدین گونه می باشد کاربر رمز4 رقمی  برای دستگاه تعیین می کند ، که برای این کار منوی Change Code این کار صورت پذیر است . جهت ورود رمز به دستگاه از منوی Enter Code کاربر رمز خود را وارد می کند . در صورت صحیح بودن رمز پیامی مبتنی بر آن داده می شود و رله خروجی برای یک ثانیه  وصل می شود .در صورت ورود رمز اشتباه LED قرمز رنگ همراه با بازر روشن می شود و پیام ناصحیح بودن به کاربر نمایش داده می شود .تصاویر:

منبع : ساخت پروژه های دانشجویی و صنعتی (09352636572) |پروژه هشتاد و هشت منبع : ساخت پروژه های دانشجویی و صنعتی (09352636572) |پروژه هشتاد و هشت منبع : |پروژه هشتاد و هشت
برچسب ها : صورت ,کاربر